2008-08-25

Flickr: Den nya vägen

Den nya vägen (1965), illustrations by Ylva Källström
Swedish Books - a set on Flickr by Stockholm Stream

Via Bibi

---

No comments: