2009-11-14

Design: There will be fruits, and vegetables


4 comments:

Fine Little Day said...

ᴖ‿ᴖ

P-E Fronning said...

Jag tolkar det som att du inte tyckte det var frukt-ansvärt utan grönt, för att nu vara lite göteborgsk ;)

Fine Little Day said...

Göteborgskt, indeed.
ᴖ‿ᴖ igen.

P-E Fronning said...

gôtt