2008-01-06

Toys: Some half-broken mechanic tin toys
Thanks to mr foxman (the owner) - can you hear the piano?

5 comments:

josephzohn said...

And the winner is ... Pluto.

Märkligt nog heter grannarna hemma på min gata i min barndomsstad just Foxman!!

Världen är bra liten, endast bandyvärlden är mindre :-)

P-E Fronning said...

Världen går väl liksom planeten Pluto i cirklar. (eller var det Pluto som inte fick heta planet? Hund är han i alla fall)

josephzohn said...

Visst var det så och orsaken till att Pluto inte fick heta planet var att den (vad den nu är för nåt?) inte gick att skruva upp med en nyckel!

P-E Fronning said...

Vid Gallileos skägg! Det låter som ett orättvist system det däringa solsystemet. Är det egentligen någon som Tycher det är Brah eller?

josephzohn said...

Ja, jag f'låt :-)